Privacybeleid

Introductie

The Lou Way hecht waarde aan een goede bescherming van jouw persoonsgegevens. Wanneer jij https://thelouway.nl bezoekt, worden jouw gegevens opgeslagen. Bij het plaatsen van een bestelling gebruikt The Lou Way jouw gegevens om jouw bestelling op het door jou opgegeven adres te bezorgen en een bevestiging en factuur per e-mail te sturen. Dit Privacy Statement beschrijft hoe en met welk doel er wordt omgegaan met jouw gegevens.

Door het gebruik van https://thelouway.nl begrijp je en ga jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website.

Contactgegevens

Bakenessergracht 58 C
2011 JX Haarlem
E-mail: info@thelouway.nl

Overzicht persoonsgegevens die The Lou Way verzamelt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres 
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het plaatsen van een review, het aanmaken van een profiel, het plaatsen van een bestelling op deze website, in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website 
 • Internetbrowser en apparaat type

Log File informatie

The Lou Way verzamelt alleen informatie die jouw browser stuurt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Het gaat dan met name om het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van jouw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browserversie, de pagina’s van onze Website die jij bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Waarom The Lou Way persoonsgegevens verzamelt

The Lou Way verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • De mogelijkheid je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten van The Lou Way
 • Je de mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • The Lou Way verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Maakt The Lou Way gebruik van cookies?

The Lou Way gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan The Lou Way hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

The Lou Way neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Lou Way) tussen zit. 

Hoe beschermt The Lou Way jouw persoonsgegevens

The Lou Way heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. The Lou Way neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Ze gebruikt veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, The Lou Way kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Jij bent altijd zelf verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen jou en The Lou Way. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via e-mail: info@thelouway.nl

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

The Lou Way bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. The Lou Way hanteert de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: 7 jaar. Deze bewaartermijn is wettelijk vastgesteld door de Belastingdienst. 

Inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je kunt The Lou Way op ieder moment verzoeken om gegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen. The Lou Way kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy. Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, als jij jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als jij jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde dan kun je contact opnemen met The Lou Way door een e-mail te sturen naar info@thelouway.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

The Lou Way verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien The Lou Way hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. The Lou Way zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Lou Way blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze zijn inmiddels afgesloten met de volgende partners & partijen: 

 • Google (betreft Google-Analytics)
 • WordPress & Woocommerce (betreft webshop)
 • PostNL (verzending van bestellingen)
 • Mollie Payments (betaalsysteem)
 • Antagonist B.V. (hosting server)

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Statement is niet van toepassing wanneer jij een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Wijziging privacystatement

The Lou Way kan van tijd tot tijd deze Privacy Statement aanpassen of updaten. Raadpleeg daarom met regelmaat deze Privacy Statement om op de hoogte te blijven van actuele afspraken. 

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 11 oktober 2023. 

Vragen hierover

Voor vragen over deze Privacy Statement kan je contact opnemen met The Lou Way door een e-mail te sturen.
The Lou Way wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Scroll naar boven